logo saep logo apvv
Zobrazenie položiek podľa značky: oprava autentického znenia predpisu EÚ

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Spoločnosť Profisa doviezla z Ukrajiny do Litvy čokoládové výrobky obsahujúce etylalkohol. Rozhodnutiami zo 4. januára a 14. marca 2005 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (litovská colná správa) odmietla oslobodiť výroky, ktoré doviezla Profisa, od dane z dôvodu, že hoci článok 25 ods. 1 bod 5 zákona o spotrebných daniach oslobodzuje etylalkohol určený na výrobu čokoládových výrobkov od spotrebnej dane, toto ustanovenie sa nevzťahuje na hotové dovezené čokoládové výrobky obsahujúce etylalkohol, o ktoré ide vo veci samej. Profisa podala návrh na zrušenie týchto rozhodnutí na Vilniaus apygardos administracinis teismas (správny orgán), ktorý tento návrh zamietol rozhodnutím z 9. mája 2005.